Хүний нөөцийн ил тод байдал


Эрүүл мэндийн сайдын 415 тоот тушаал

ЭМСайдын 2012 оны 183 дугаар тушаалын 3 -р хавсралт

ЭМСайдын 2012 оны 183 дугаар тушаалын 2-р хавсралт

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан тушаал 2019 оны дугаар а185, а252 тоот

Төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах журам

Төрийн жинхэнэ албаны удирдах, гүйцэтгэх албан тушаалд

Төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээр тогтоолын 3 дугаар хавсралт (1)

182 tushaal ABT-Saidiin tushaal-2012 D.Bayarmaa

ajliin bairnii todorhoilolt Эмнэлгийн бусад мэргэжилтний

Зэргийн шалгалтын журам

Монгол улсын сайд, засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга, төрийн албаны зөвлөлийн даргын хамтарсан тушаал 2019 оны Дугаар 36,32

ТЖАХ-ийн-гүйцэтгэлийн-төлөвлөгөөний-загвар (1)

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ХУВИЙН ХЭРЭГ ХӨТЛӨХ ЖУРАМ

ТЖАХ-ийн-сарын-ажлын-гүйцэтгэлийн-тайлангийн-загвар (1) (1)