Мэдээ, мэдээлэл


“Үе тэнгийн сургагч” бэлтгэх сургалт зохион байгууллаа

2015 оны 3 дугаар сарын 14-15-ны өдрүүдэд Эрүүл мэндийн газар нь аймгийн Хүүхдийн орон нутгийн зөвлөл, ДЗОУБ БӨ ОНХХ-тэй  хамтран

Эрүүл мэндийн салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөн боллоо

2015 оны 03 дугаар сарын 13-нд эрүүл мэндийн салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөн болж өндөрлөв. Уг зөвлөгөөнд аймгийн Засаг дарга Х.Дармен, ЗДТГ-ын НХХ-ийн дарга С.Ерия, тус хэлтсийн эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн К.Амалхан болон сумдын Засаг дарга нар, харъяа байгууллагуудын дарга, эрхлэгч нар, ЭМГ-ын дарга, мэргэжилтнүүд нийт 60 хүн оролцов.

Эрүүл мэндийн газрын 2014 оны жилийн эцсийн санхүүгийн аудитлагдсан тайлан

Баян-Өлгий аймгийн Эрүүл мэндийн газрын 2014 оны 12 дугаар сарын 31-нээр дуусгавар болсон жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

2014 оны эхний улиралын статистик мэдээ

2014 оны эхний улиралын статистик мэдээ

Зарим статистик үзүүлэлт

Эхийн эндэгдэл /100000 амьд төрөлтөнд/

Албан тоот 12

САЙН ДУРЫН ЗӨВЛӨГӨӨ, ШИНЖИЛГЭЭ ТҮҮНИЙ АЧ ХОЛБОГДОЛ

Сайн дурын зөвлөгөө, шинжилгээ гэж юу вэ? -Хувь хүн өөрийн сайн дураар түүний нууцыг задруулахгүй чандлан

“Ахмад настаны эрүүл мэндийг дэмжих” өдөрлөг

“Ахмад  настаны  эрүүл  мэндийг  дэмжих”  сарын хүрээнд 2014 оны 10  сарын  31  өдөр “Идэвхтэй хөдөлгөөн,  Эрүүл  насжилт” сэдэвт  өдөрлөг  зохион  явуулав. 

Эрүүл Мэндийн газрын мэргэжилтнүүд Улаанхус суманд нэг өдрийн сургалт зохион байгууллав

2014 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр Улаанхус сумын ЭМТөвд Эрүүл Мэндийн газрын