Байгууллагын бусад туслах ажилтанууд


Байгууллагын бусад туслах ажилтанууд

Овог, нэр
1 DSC_0557А.Сунхар  Даргын туслах
2 DSC_04361Нухсат Алибек  Жолооч
3  Тилеуберди  Жолооч
4 Есенжол  Жолооч
5 Есентай  Манаач
6 Бахытнасир  Манаач
7 Айдыншалхар  Манаач
8 Жансерик  Манаач
9 Елемес  Үйлчлэгч
10 Нурзат  Үйлчлэгч