Нийгмийн эрүүл мэндийн төв


Нийгмийн эрүүл мэндийн төвийн танилцуулга

Овог, нэр Албан тушаал Зэрэг дэв
1 DSC_04391Есимхан Сауле НЭМТөвийн дарга, Эрүүл мэндийн боловсрол сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн
2 DSC_04031Хуаныш Дауиржан Сум, өрхийн эрүүл мэндийн төв, СДЭ-ийн анхан шатны  тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

 

3 Шиеке Аманбол  Сэтгэцийн эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
4 Төлеген Бибигүл Дархлаажуулалтын бага эмч
5 DSC_03871Хамбар Арай Халдварт бус өвчний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
6 И. Айнагүл НҮЭМ хариуцсан мэргэжилтэн
7 DSC_03781Ермурат Риза Вакцин хариуцсан мэргэжилтэн
 8  Жапан Болатхан  Чийрэгжүүлэлт, нийтийн биеийн тамирын хариуцсан ажилтан
9 DSC_03751Асылбек Нургүл Гэдэсний халдварын тандалт сэргийлэлт хариуцсан мэргэжилтэн
 10  Онтуган Мөлдир  АЗХӨ-ний тандалт, судалгаа хариуцсан их эмч
 11  Т. Рахат  Орчны эрүүл мэнд, эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн
 12  Ханат Ахтилек  Сүрьеэ, БЗДХӨвчин хариуцсан мэргэжилтэн
13 DSC_03801Жоовоо Цэндсүрэн Чийрэгжүүлэлт, нийтийн биеийн тамирын тасгийн арга зүйч
14 Алимхан Нургүл Ариутгагч сувилагч
15 DSC_0376Салданбай Нурланбек Халдвар судлагч бага эмч