Нийгмийн эрүүл мэндийн төв


Нийгмийн эрүүл мэндийн төвийн танилцуулга

Овог, нэр Албан тушаал Зэрэг дэв
1 DSC_04391Есимхан Сауле НЭМТөвийн дарга, Эрүүл мэндийн боловсрол сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн
2 DSC_04031Хуаныш Дауиржан Сум, өрхийн эрүүл мэндийн төв, СДЭ-ийн анхан шатны  тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

 

3 Рахат Орчны эрүүл мэнд, эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн
4 Төлеген Бибигүл Дархлаажуулалтын бага эмч
5 DSC_03871Хамбар Арай Халдварт бус өвчний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
6 Жапан Болатхан Чийрэгжүүлэлт, нийтийн биеийн тамирын тасгийн арга зүйч
7 Шиеке Аманбол Сэтгэцийн эрүүл мэнд, донтох эмгэг хариуцсан мэргэжилтэн
7 DSC_0117Авкей Еркебек НҮЭМ, ахмад настан, хоол тэжээл, хүнсний аюлгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн
8 DSC_03781Ермурат Риза Вакцин хариуцсан мэргэжилтэн
11 DSC_03751Асылбек Нургүл Гэдэсний халдварын тандалт сэргийлэлт хариуцсан мэргэжилтэн
12 DSC_03801Жоовоо Цэндсүрэн Чийрэгжүүлэлт, нийтийн биеийн тамирын тасгийн арга зүйч
13
15 Алимхан Нургүл Ариутгагч сувилагч
16 DSC_0376Салданбай Нурланбек Халдвар судлагч бага эмч
18 Онтуган Мөлдир  АЗХӨ-ний тандалт, судалгаа харуицсан их эмч