Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, мэдээллийн хэлтэс


Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, мэдээллийн хэлтсийн танилцуулга

Овог, нэр Албан тушаал Зэрэг дэв
1 DSC_03761Шарбет Иманхан Хэлтсийн дарга, Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн
2 Маханбет Еркебулан Мэдээллийн технологи, телемедицин хариуцсан ажилтан
3 DSC_04461Хуаныш Бахытнур Статистик мэдээллийн хариуцсан мэргэжилтэн
4 DSC_04371Хайрош Айгүл Эрүүл мэндийн мэдээний сан хариуцсан бага эмч
5 DSC_04451Баяхмет Айжибек Дүн бүртгэлийн операторчин
6 Шынарбек Хазине Мэдээллийн сан хариуцсан ажилтан