Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэс


Эмнэлгийн тусламжийн хэлтсийн танилцуулга

Овог, нэр Албан тушаал Зэрэг дэв
1 DSC_04381Давид Күнай Хэлтсийн дарга, Хүүхдийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
2 gassadХумар Анжелика Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар,эрсдэл,   эмнэлгийн магадлан итгэмжлэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
3 Даштуан Майра Эх барих эмэгтэйчүүд,нярайн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
4 DSC_03821Солтанбай Сунхар Сувилахуй болон хөнгөвчлөх,тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
5 DSC_043921Хонай Лаура Яаралтай, гамшгийн үеийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
6  Атта Дауренбек Эмийн бодлогын хэрэгжилт, чанар аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн