Өргөдөл, гомдол


Өргөдөл, гомдол хүлээн авах

Ажилтны нэр: Б.Нуржайнар

Өрөөний дугаар: 204 тоот

Ажлын утасны дугаар: 70422511

Цахим шуудан: nurjainaxxx@gmail.com

Хаяг: 5 дугаар баг, Эрүүл Мэндийн газар, Өлгий сум, Баян-Өлгий аймаг, Монгол улс