2015 онд НТБ-ын ЭМАШТҮБТ-2-ын санхүүжилтээр сумдад ажиллах хуваарь

БАТЛАВ: ЭМГ-ЫН ДАРГА                        С.АЙГҮЛ

 

2015 онд НТБ-ын ЭМАШТҮБТ-2-ын санхүүжилтээр сумдад ажиллах хуваарь

Зөвлөн туслах баг

Сумын нэр Хугацаа Бүрэлдхүүн
1 Алтанцөгц 2 дугаар сар Х.Өмиргүл, Х.Дауыржан, Ш.Иманхан, А.Нургүл
2 Ногооннуур 4 дүгээр сар Д.Күнай, С.Сунхар, Б.Нуржайна, Н.Еркежан
3 Толбо 4 дүгээр сар А.Гулаза, М.Мейрамбек, Ү.Сауле, М.Рауза
4 Цэнгэл 4 дүгээр сар Д.Күнай, Х.Өмиргүл, М.Мейрамбек, Х.Лаура

 

Дэмжлэгт хяналт, үнэлгээ

Сумын нэр Хугацаа Бүрэлдхүүн
1 Бугат Х.Дауыржан, Х.Өмиргүл, Н.Еркежан, А.Нургүл
2 Буянт Д.Күнай, С.Сунхар, Нуржайна, Рүстем
3 Сагсай Күнай, С.Сунхар, Бахытнур, Е.Сауле
4 Толбо Мейрамбек, С.Сунхар, Ү.Сауле, Лаура
5 Улаанхус Ш.Иманхан, Нуржайна, Салтанат, Болатхан, Айбота, М.Еркебулан
6 Хөххөтөл
7 Цэнгэл
8 Цагааннуур С.Айгүл, Мейрамбек, С.Сунхар, Е.Сауле

 


Сэтгэгдэл оруулах

Таны email хаяг бусдад харагдахгүй. Заавал бөглөх талбарууд *-оор тэмдэглэгдсэн