ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2017 оны 01 дугаар сарын 06-ны өдөр Тендер шалгаруулалтын нэр: Баян-Өлгий аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын хэрэгцээт эм, эмнэлгийн хэрэгсэл,урвалж бодис нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2015 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр Тендер шалгаруулалтын нэр: Баян-Өлгий аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын хэрэгцээт эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж бодис нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах

Тендерийн урилга

Зарлар огноо: 2014-12-18 Тендер шалгаруулалтын нэр Баян-Өлгий аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын хэрэгцээт эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж бодис нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Тендер шалгаруулалтын дугаар: Эм-2015/1

2015 оны Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэх тендер шалгаруулсан тухай

Аймгийн ЭМГ-ын дарга бөгөөд захиалагчийн 2014 оны А/114 тоот тушаалаар батлагдсан Үнэлгээний хороо нь: 2015 оны 01 сарын 19-ны өдрийн 09  цаг 00 минутад