Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүждэг Нийтийн биеийн тамир, спортын газрын 2016 оны батлагдсан төсөв

Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүждэг Нийтийн биеийн тамир, спортын газрын 2016 оны батлагдсан төсөв файлыг татаж авна уу

Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүждэг эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг Эрүүл мэндийн байгууллагуудын 2016 оны батлагдсан төсөв

Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүждэг эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг Эрүүл мэндийн байгууллагуудын 2016 оны батлагдсан төсөв файлыг татаж авна уу

Эрүүл мэндийн салбарын 2016 оны УИХ-аас батлагдсан төсөв

Эрүүл мэндийн салбарын 2016 оны төсвийн файлыг татаж авна уу

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2015 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр Тендер шалгаруулалтын нэр: Баян-Өлгий аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын хэрэгцээт эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж бодис нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах

Баян-Өлгий аймгийн эрүүл мэндийн салбарын 2015 оны 2 улиралын нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан

Баян-Өлгий аймгийн эрүүл мэндийн салбарын 2015 оны 2 улиралын нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан Файлыг татаж авна уу

Тендерийн урилга

Зарлар огноо: 2014-12-18 Тендер шалгаруулалтын нэр Баян-Өлгий аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын хэрэгцээт эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж бодис нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Тендер шалгаруулалтын дугаар: Эм-2015/1

2015 оны Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэх тендер шалгаруулсан тухай

Аймгийн ЭМГ-ын дарга бөгөөд захиалагчийн 2014 оны А/114 тоот тушаалаар батлагдсан Үнэлгээний хороо нь: 2015 оны 01 сарын 19-ны өдрийн 09  цаг 00 минутад

Эрүүл мэндийн газрын 2015 оны 1 улиралын төсвийн гүйцэтгэл

Эрүүл мэндийн газрын 2015 оны 1 улиралын төсвийн гүйцэтгэл Файлыг татаж авна уу

Сумын ЭМТөвүүдийн 2015 оны тодотгосон төсвийн хуваарь

Сумын ЭМТөвүүдийн 2015 оны тодотгосон төсвийн хуваарь Файлыг татаж авна уу

Эрүүл мэндийн салбарын 2015 оны тодотгосон төсвийн 12 сарын хуваарь

Эрүүл мэндийн салбарын 2015 оны тодотгосон төсвийн 12 сарын хуваарь Файлыг татаж авна уу