Эрүүл мэндийн салбарын 2014 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн Е-тайлан

Эрүүл мэндийн салбарын 2014 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн Е-тайлан Файлыг татаж авна уу

Эрүүл мэндийн салбарын 2014 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн аудитлагдсан тайлан

Эрүүл мэндийн салбарын 2014 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн аудитлагдсан тайлан Файлыг татаж авна уу

Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүждэг сумын ЭМТөвүүдийн 2015 оны төсвийн 12 сарын хуваарь

Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүждэг сумын ЭМТөвүүдийн 2015 оны төсвийн 12 сарын хуваарь Файлыг татаж авна уу

Сумын ЭМТөвүүдийн 2015 оны төсвийн хуваарь

Сумын ЭМТөвүүдийн 2015 оны төсвийн хуваарь Файлыг татаж авна уу

Эрүүл мэндийн салбарын 2015 оны төсөв

Эрүүл мэндийн салбарын 2015 оны төсвийн файлыг татаж авна уу

Эрүүл мэндийн газрын 2014 оны жилийн эцсийн санхүүгийн аудитлагдсан тайлан

Баян-Өлгий аймгийн Эрүүл мэндийн газрын 2014 оны 12 дугаар сарын 31-нээр дуусгавар болсон жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан