Тендерийн урилга

Зарлар огноо: 2014-12-18 Тендер шалгаруулалтын нэр Баян-Өлгий аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын хэрэгцээт эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж бодис нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Тендер шалгаруулалтын дугаар: Эм-2015/1

2015 оны Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэх тендер шалгаруулсан тухай

Аймгийн ЭМГ-ын дарга бөгөөд захиалагчийн 2014 оны А/114 тоот тушаалаар батлагдсан Үнэлгээний хороо нь: 2015 оны 01 сарын 19-ны өдрийн 09  цаг 00 минутад

Эрүүл мэндийн газрын 2015 оны 1 улиралын төсвийн гүйцэтгэл

Эрүүл мэндийн газрын 2015 оны 1 улиралын төсвийн гүйцэтгэл Файлыг татаж авна уу

Сумын ЭМТөвүүдийн 2015 оны тодотгосон төсвийн хуваарь

Сумын ЭМТөвүүдийн 2015 оны тодотгосон төсвийн хуваарь Файлыг татаж авна уу

Эрүүл мэндийн салбарын 2015 оны тодотгосон төсвийн 12 сарын хуваарь

Эрүүл мэндийн салбарын 2015 оны тодотгосон төсвийн 12 сарын хуваарь Файлыг татаж авна уу

Эрүүл мэндийн салбарын 2014 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн Е-тайлан

Эрүүл мэндийн салбарын 2014 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн Е-тайлан Файлыг татаж авна уу

Эрүүл мэндийн салбарын 2014 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн аудитлагдсан тайлан

Эрүүл мэндийн салбарын 2014 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн аудитлагдсан тайлан Файлыг татаж авна уу

Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүждэг сумын ЭМТөвүүдийн 2015 оны төсвийн 12 сарын хуваарь

Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүждэг сумын ЭМТөвүүдийн 2015 оны төсвийн 12 сарын хуваарь Файлыг татаж авна уу

Сумын ЭМТөвүүдийн 2015 оны төсвийн хуваарь

Сумын ЭМТөвүүдийн 2015 оны төсвийн хуваарь Файлыг татаж авна уу

Эрүүл мэндийн салбарын 2015 оны төсөв

Эрүүл мэндийн салбарын 2015 оны төсвийн файлыг татаж авна уу