ХҮН АМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ 2017 оны 2-р улирал

Хүн амын эрүүл мэндийн үзүүлэлт 2017 оны 2-р улирал

Статистикийн мэдээлэл 2017 оны 1 дүгээр улирал

Статистикийн мэдээлэл

2014 оны эхний улиралын статистик мэдээ

2014 оны эхний улиралын статистик мэдээ

Зарим статистик үзүүлэлт

Эхийн эндэгдэл /100000 амьд төрөлтөнд/