Эрүүл мэндийн удирдлага ба хяналт шинжилгээ, үнэлгээний сургалт зохион байгууллаа.

Норвегийн Тусламжийн байгууллагын Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг бэхжүүлэх-2 төслийн

Цэнгэл суманд “Эрүүл мэндийн довтолгоо” арга хэмжээ зохион байгууллаа

“Эрүүл мэндийн довтолгоо” арга хэмжээний хүрээнд Эрүүл мэндийн газраас 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг

“Эрүүл амьдралыг төлөвшүүлэх кабинет” нээн ажлуулж байна.

2015 оны хоёрдугаар сарын 9-ний өдөр Эрүүл мэндийн газар нь

“Үе тэнгийн сургагч” бэлтгэх сургалт зохион байгууллаа

2015 оны 3 дугаар сарын 14-15-ны өдрүүдэд Эрүүл мэндийн газар нь аймгийн Хүүхдийн орон нутгийн зөвлөл, ДЗОУБ БӨ ОНХХ-тэй  хамтран

Эрүүл мэндийн салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөн боллоо

2015 оны 03 дугаар сарын 13-нд эрүүл мэндийн салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөн болж өндөрлөв. Уг зөвлөгөөнд аймгийн Засаг дарга Х.Дармен, ЗДТГ-ын НХХ-ийн дарга С.Ерия, тус хэлтсийн эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн К.Амалхан болон сумдын Засаг дарга нар, харъяа байгууллагуудын дарга, эрхлэгч нар, ЭМГ-ын дарга, мэргэжилтнүүд нийт 60 хүн оролцов.

САЙН ДУРЫН ЗӨВЛӨГӨӨ, ШИНЖИЛГЭЭ ТҮҮНИЙ АЧ ХОЛБОГДОЛ

Сайн дурын зөвлөгөө, шинжилгээ гэж юу вэ? -Хувь хүн өөрийн сайн дураар түүний нууцыг задруулахгүй чандлан

“Ахмад настаны эрүүл мэндийг дэмжих” өдөрлөг

“Ахмад  настаны  эрүүл  мэндийг  дэмжих”  сарын хүрээнд 2014 оны 10  сарын  31  өдөр “Идэвхтэй хөдөлгөөн,  Эрүүл  насжилт” сэдэвт  өдөрлөг  зохион  явуулав. 

Эрүүл Мэндийн газрын мэргэжилтнүүд Улаанхус суманд нэг өдрийн сургалт зохион байгууллав

2014 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр Улаанхус сумын ЭМТөвд Эрүүл Мэндийн газрын

“ЗАЛУУСЫН ХҮЧ ТӨСӨӨЛЛӨӨС ИЛҮҮ”

12 дугаар сарын 01-ний өдрийг Дэлхий нийтээрээ ДОХ-той тэмцэх өдөрлөг болгон тэмдэглэн өнгөрүүлэх үүднээс өсвөр үеийн залуучуудад “ЗАЛУУСЫН ХҮЧ ТӨСӨӨЛЛӨӨС ИЛҮҮ” уриан доор “Дэвжээ” тэмцээнийг

2014 оны 11 сарын 12 “Хатгалгаа өвчинтэй тэмцэх дэлхий өдөр”

“Хатгалгаа өвчинтэй тэмцэх дэлхий өдөр”-ийг угтаж 2014 оны 11 сарын 12 өдөр Эрүүл Мэндийн газарт сургалт зохион байгууллаа.