2018.04.12

ДЭД ХӨТӨЛБӨР (2017-2021)

ДЭД ХӨТӨЛБӨР (2017-2021)

Хэлэлцүүлэг

ЭМГ-ын даргын даалгавараар эмнэлгийн тусламжийн хэлтсийн чанар хариуцсан мэргэжилтэн  2017 оны 01-р сарын 16 –аас 20-ны

эрүүл мэндийн байгууллагуудын тайлангийн хурал

“Эх хүүхдийн тусламжийг сайжруулах нь” эрүүл мэндийн байгууллагуудын тайлангийн хурал  2016 оны 12 дугаар сарын 15-16 -ны өдрүүдэд ЭМГ-ын сургалтын зааланд боллоо.