Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хороонд нэр дэвшүүлэх тухай

Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2015 оны 92 тоот тушаалаар  Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хороо шинэчлэн

Тендерийн урилга

Зарлар огноо: 2014-12-18 Тендер шалгаруулалтын нэр Баян-Өлгий аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын хэрэгцээт эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж бодис нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Тендер шалгаруулалтын дугаар: Эм-2015/1

2015 оны Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэх тендер шалгаруулсан тухай

Аймгийн ЭМГ-ын дарга бөгөөд захиалагчийн 2014 оны А/114 тоот тушаалаар батлагдсан Үнэлгээний хороо нь: 2015 оны 01 сарын 19-ны өдрийн 09  цаг 00 минутад

ОРЧНЫ ЭРҮҮЛ МЭНД сэдэвт 2 хоногийн сургалт болов.

ЭМГазар нь ДЗОУБ БӨ ОНХХ-тэй хамтран анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллага, нэгдсэн эмнэлэг, сансар эмнэлэгт ажиллаж буй нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтнууд

Харъяа байгууллагуудын хуваарь

ЭМГазрын мэргэжилтнүүдийн хариуцсан харъяа байгууллагуудын хуваарь

2015 онд НТБ-ын ЭМАШТҮБТ-2-ын санхүүжилтээр сумдад ажиллах хуваарь

БАТЛАВ: ЭМГ-ЫН ДАРГА                        С.АЙГҮЛ   2015 онд НТБ-ын ЭМАШТҮБТ-2-ын санхүүжилтээр сумдад ажиллах хуваарь

ЭМГ-ын мэргэжилтнүүд Нэгдсэн эмнэлгийн эмч, мэргэжилтнүүдийн хуралд оролцох хуваарь

БАТЛАВ: ЭМГ-ЫН ДАРГА                      С.АЙГҮЛ   ЭМГ-ын мэргэжилтнүүд Нэгдсэн эмнэлгийн эмч, мэргэжилтнүүдийн хуралд оролцох хуваарь  

Эрүүл мэндийн газрын 2015 оны 1 улиралын төсвийн гүйцэтгэл

Эрүүл мэндийн газрын 2015 оны 1 улиралын төсвийн гүйцэтгэл Файлыг татаж авна уу

Сумын ЭМТөвүүдийн 2015 оны тодотгосон төсвийн хуваарь

Сумын ЭМТөвүүдийн 2015 оны тодотгосон төсвийн хуваарь Файлыг татаж авна уу

Эрүүл мэндийн салбарын 2015 оны тодотгосон төсвийн 12 сарын хуваарь

Эрүүл мэндийн салбарын 2015 оны тодотгосон төсвийн 12 сарын хуваарь Файлыг татаж авна уу