Өсвөр үеийн эрүүл мэнд хөгжлийн асуудлаар чиг баримжаа олгох сургалт зохион байгууллаа

Өсвөр үеийн эрүүл мэнд хөгжлийг дэмжихийн тулд тэдний дунд илүүтэй байгаа эрүүл мэндийн асуудлуудаас урьдчилан сэргийлэх болон эмчлэн эдгэрүүлэх, өсвөр үеийнхний уян хатан чанар, харилцах чадвар өөртөө итгэх итгэлийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн өсвөр үеийхний хөгжлийг дэмжих “Өсвөр үеийн эрүүл мэнд хөгжлийн асуудлаар

Зарим сумдын эрүүл мэндийн байгууллагууд түргэн тусламжийн машинтай боллоо

Монгол улсын хөдөө орон нутгийн хүн амд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний хүртээмж, чанарыг дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор

Дархлаажуулалтын ээлжит 10 хоног

Монгол улсын засгийн газрын 1993 оны 149 тоот тушаалын дагуу Дархлаажуулалтын ээлжит 10 хоногийг 2015 оны 10 дугаар сарын 01-10-ны өдрүүдэд дархлаажуулалтын үйлчилгээ явуулдаг нэгж бүр нөхөн дархлаажуулалтыг зохион байгуулж байна. Үүнд:

“Зүрхээ хамгаалах” өдөрлөг амжилттай болж өнгөрөв

“Зүрхээ хамгаалах” дэлхийн өдрийн хүрээнд ЕБС-уудын багш нарын дунд “Идэвхтэй хөдөлгөөн-Эрүүл зүрх” сэдэвт өдөрлөгийг 2015 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдөр спорт цогцолбортАЗДТГ, БСГ, БТСГ-уудтай хамтран зохион байгуулав.

“ХАЛДВАРТ ӨВЧИН БА ЭРҮҮЛ ОРЧИН“ сэдэвт өдөрлөг зохион байгуулагдлаа

ХҮНИЙ ТӨЛӨӨ – ЗӨВ ТУС аяны хүрээнд Мэргэжлийн хяналтын газар, Эрүүл мэндийн газар, Зооноз өвчин судлалын төв хамтран “ ХАЛДВАРТ ӨВЧИН БА ЭРҮҮЛ ОРЧИН ” сэдэвт өдөрлөгийг Баян-Өлгий аймгийн Тирлик захад 2015 оны 9 дүгээр сарын 25 –ны зохион явууллаа.