Баян-Өлгий аймгийн эрүүл мэндийн салбарын 2015 оны 2 улиралын нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан

Баян-Өлгий аймгийн эрүүл мэндийн салбарын 2015 оны 2 улиралын нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан Файлыг татаж авна уу

ЭМСЯамны ХШҮДАГазрын ахлах мэргэжилтэн Р.Байгальмаа аймагт ажиллав

ЭМСЯамны ХШҮДАГазрын ахлах мэргэжилтэн Р.Байгальмаа 2015 оны 10 дугаар сарын 27-31 өдрүүдэд манай аймгийн бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудын