Зөвлөмж

Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлт, Монгол орны нүүдлийн мал аж ахуйн онцлогийг харгалзан отор, нүүдэл хийж байгаа ард иргэдэд эрүүл мэндээ хамгаалахад нь туслах зорилгоор дараах зөвлөмжийг санал болгож байна.

ТОМУУ, ТОМУУ ТӨСТ ӨВЧИН, УЛААНБУРХАН ӨВЧНИЙ ХАЛДВАРААС СЭРГИЙЛЭХ ГЭРЭЭР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

Сүүлийн үед амьсгалын замын халдварт өвчин эрс нэмэгдэж, бага насны хүүхдүүд болон насанд хүрэгсэд, жирэмсэн эмэгтэйчүүд г.м. хүн амын тодорхой хэсэг өвчилж байгааг анхаарч тус өвчнүүдээс урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах, тандалт судалгааг эрчимжүүлэн ажилллах шаардлагатай байна. ТОМУУ, ТОМУУ ТӨСТ ӨВЧНИЙ ШИНЖ ТЭМДЭГ:

2015 онд аймгийн эрүүл мэндийн салбарт гадаадын зээл, тусламж, хандивлагч олон улсын байгууллагуудаас томоохон  хөрөнгө оруулалт хийгдлээ

Эрүүл мэндийн газар нь ДЗОУБ БӨ ОНХХ-ийн дэмжлэгийг байнга авч, эрүүл мэндийн чиглэлээр олон талт  үйл ажиллагаа явуулж  байгаа ба  байнгын холбоотой, хамтын ажиллагаа  жилээс жилд сайжирч байна.