2016 онд эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн зэрэг горилох хүсэлтэй мэргэжилтний анхааралд

2016 онд эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн зэрэг горилох хүсэлтэй мэргэжилтний материалыг шалгалт зохион байгуулах эрх бүхий нийгэмлэг, холбоо, мэргэжлийн салбар зөвлөл 2016 оны 2 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 3 дугаар сарын 22-ны дотор хүлээн авна. Мэргэжлийн зэрэг олгох шалгалтыг 2016 оны 4 дүгээр сарын 15-наас 5 дугаар сарын 15-ны хооронд зохион байгуулна. Мэргэжлийн зэргийн шалгалтын материалыг […]

ХОРТ ЗУРШИЛГҮЙ ОРЧИН-д амьдарцгаая

Эрүүл мэндийн газар, ДЗОУБ БӨ ОНХХ, Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтэс, Цагдаагийн газрын хүүхдийн байцаагчтай хамтарч 2016 оны 2 дугаар сарын 3-аас

“Цусаа бэлэглэх өдөр”-ийг 2-р дугаар сарын 03 –ны өдөр тэмдэглэн өнгөрүүллээ

Аймгийн ЭМГазар, Нэгдсэн эмнэлгийн Цусны салбар банк, Улаан Загалмайн Хороо  хамтран “Цусаа бэлэглэх өдөр” –ийг тохиолдуулан Шүүхийн тамгын газар, Радио телевизийн сүлжээний газар, Тахарын алба зэрэг байгууллагуудын ажилчдыг цусаа

ДУГУЙ ШИРЭЭНИЙ ЯРИЛЦЛАГА ЗОХИОН ЯВУУЛЛАА

Эрүүл мэндийн газар нь ДЗОУБ БӨ ОНХХ-ийн дэмжлэгтэйгээр 2016 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдөр “Осол гэмтлээс хүүхдээ хамгаалья “ сэдэвт дугуй ширээний ярилцлага зохион байгууллаа.Тус үйл ажиллагаанд