“Хүүхэд, өсвөр үеийнхний эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудлыг илрүүлж, зөвлөлгөө” өгөх арга зүй сургалт

Эрүүл мэндийн газар нь Аймгийн засаг даргын тамгын газартай хамтран 2016 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр аймгийн төвийн бүрэн дунд сургуулиудын захирал, сургуулийн эмч нарт чиглэсэн “Хүүхэд, өсвөр үеийнхний эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудлыг илрүүлж, зөвлөлгөө” өгөх арга зүй сэдэвт сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.

эрүүл мэндийн байгууллагуудын тайлангийн хурал

“Эх хүүхдийн тусламжийг сайжруулах нь” эрүүл мэндийн байгууллагуудын тайлангийн хурал  2016 оны 12 дугаар сарын 15-16 -ны өдрүүдэд ЭМГ-ын сургалтын зааланд боллоо.