Эх, хүүхдийн тусламжийг сайжруулах нь

Сум, өрхийн ЭМТ-үүдийн их эмч, эх баригч нийт 30 эмнэлгийн мэргэжилтэнд зориулсан

Мөнгөн өвөл

Эрүүл мэндийн газрын дэргэдэх

Гэрээ байгуулав

2017 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдөр ЭМГ-т Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Шүүхийн шинжилгээний алба,

Цахим шалгалт явагдлаа

Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалт

Хэлэлцүүлэг

2017 оны 02 дугаар сарын 01-ны өдөр аймгийн хэмжээнд Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжилт авч үйл ажиллагаа явуулж байгаа