Сайн дурын зөвлөгөө шинжилгээ

Та   Хүний  дархлал  хомсдлын  вирусын  шинжилгээг  Аймгийн  Эрүүл мэндийн  газрын

“НЯЛХАС, БАГА НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ХООЛЛОЛТЫГ ГАМШГИЙН ҮЕИЙН АРГА ХЭМЖЭЭТЭЙ УЯЛДУУЛАХ НЬ”

ҮНДЭСЛЭЛ                                                                         Гамшиг, онцгой байдал болон зудын үед хоол тэжээлийн дуталд нялх,

Баян-Өлгий аймгийн засаг даргын захирамж

Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 53 дугаар

Ёс зүй ,харилцаа хандлагыг сайжруулах

Эрүүл мэндийн  газар нь Эмнэлгийн мэргэжилтний