БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН 2017 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН 2017 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН 2017 ОНЫ ТОДОТГОЛООР БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН 2017 ОНЫ ТОДОТГОЛООР БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН 2017 ОНЫ БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН 2017 ОНЫ БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ

Баян-Өлгий аймагт Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль эхэллээ.

2017 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн

Шуурхай штаб

Гамшгаас хамгаалах эрүүл мэндийн албаны