Эрүүл Мэндийн Анхан Шатны Тусламж Үйлчилгээг Бэхжүүлэх-2

“Эрүүл Мэндийн Анхан Шатны Тусламж Үйлчилгээг Бэхжүүлэх-2”

Түнхний үений дутуу хөгжилтэй нярайн асаргаа сувилгаа

Түнхний үений дутуу хөгжилтэй нярайн асаргаа

Сувилахуйн тусламж үйлчилгээний чанар сайжруулах хэлэлцүүлэг

ЭТХэлтэсээс санаачлан нэгдсэн эмнэлгийн

АНЭ-т ТОМУУ ТОМУУ ТӨСТ ӨВЧНИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР ДЭМЖЛЭГТ ХЯНАЛТ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ

2017 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр  Эрүүл мэндийн газар нь