Эрүүл Мэндийн Анхан Шатны Тусламж Үйлчилгээг Бэхжүүлэх-2

“Эрүүл Мэндийн Анхан Шатны Тусламж Үйлчилгээг Бэхжүүлэх-2”

Хүн амын эрүүл мэндийн үзүүлэлт 2017 оны 3-р улирал

Татаж авах: Хүн амын эрүүл мэндийн үзүүлэлт 2017 оны 3-р улирал

Түнхний үений дутуу хөгжилтэй нярайн асаргаа сувилгаа

Түнхний үений дутуу хөгжилтэй нярайн асаргаа

Сувилахуйн тусламж үйлчилгээний чанар сайжруулах хэлэлцүүлэг

ЭТХэлтэсээс санаачлан нэгдсэн эмнэлгийн

АНЭ-т ТОМУУ ТОМУУ ТӨСТ ӨВЧНИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР ДЭМЖЛЭГТ ХЯНАЛТ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ

2017 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр  Эрүүл мэндийн газар нь