“ЭЛЭГ БҮТЭН МОНГОЛ” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД ВИРУСТ ХЕПАТИТИЙН ИЛРҮҮЛЭГ ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ АРГА ЗҮЙГ ЭЗЭМШҮҮЛЭХ, СУРГАГЧ БАГШ БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллагын дэмжлэгтэйгээр сургалт явуулж, сум, өрхийн 18 лаборант, аймгийн төвийн харьяа 15-39 насны сайн дурын 16 идэвхтэнийг сургагч багшаар бэлтгэлээ. Тус сургалтад вирүст хепатитийн талаар ерөнхий ойлголт, Элэг бүтэн монгол 2 дахь хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэж байгаа зорилтот бүлгийн 15-39 насны хүмүүсээс авч байгаа вируст хепатитийн илрүүлэг шинжилгээний ач холбогдол, хурдавчилсан оношлуураар […]

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД УНААГААР ХАНГАГДЛАА

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД  УНААГААР ХАНГАГДЛАА. 2018 оны 6 дугаар сарын 11-ны өдөр Аймгийн Засаг даргын тамгын газарт   “Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж “ төсөл арга хэмжээний хүрээнд олгогдсон 6 ширхэг мотоциклийг гардуулах  үйл ажиллагаа зохион байгууллагдлаа.Уг арга хэмжээнд  Аймгийн Засаг дарга А.Гылымхан ,Эрүүл мэндийн газрын дарга С.Айгүл нар оролцож, мотоциклийг гардуулан ,ард иргэдэд […]