Баяр наадмын үеийн яаралтай тусламжийн бэлэн байдлыг хангуулж, дэмжлэгт хяналт үнэлгээ хийлээ.

Улсын хэмжээний баяр наадам болохтой холбогдуулан харьяа эрүүл мэндийн байгууллагуудад урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийж, эмнэлгийн яаралтай тусламжийн бэлэн байдлыг хангуулах зорилгоор Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, Жансая, Мейрим, Шипагер, Раушан өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд ажилласан. Монгол улсын Шадар сайдын 2017 оны А/08 тоот тушаалаар батлагдсан “Болзошгүй гамшиг, нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлын үеийн салбар хоорондын мэдээлэл […]