“Тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлье” аян зохион байгуллаа

“Тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлье”  3 сарын аяны хүрээнд  2018 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдөр Аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Мэргэжлийн хяналтын газар,

Хүүхдийн сангийн төлөөллүүд Үерийн дараах ариутгал халдваргүйтгэлийн байдал болон нөхцөл байдалд үнэлгээ хийж ажиллаж байна

2018 оны 9 дүгээр сарын 5-ны өдөр Монгол улс дахь НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн  Ус хангамж, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн зөвлөх Ким Хан Чүл, Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг хариуцсан

Эрүүл мэндийн газар хууль сурталчлах өдөрлөгт оролцлоо

Төрийн хяналт-иргэн таны төлөө сэдэвт сарын аяны хүрээнд зохион байгуулагдсан Хууль сурталчлах өдөрлөгийн үеэр Эрүүл мэндийн газраас эрүүл мэндийн тухай хууль болон эрүүл ахуйн