Инфографик

Татаж авах

Хүн амын эрүүл мэндийн үзүүлэлт 2018 оны 1-р улирал

Татаж авах: Хүн амын эрүүл мэндийн үзүүлэлт 2018 оны 1-р улирал