ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ШИНЭЭР АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ:

1.    Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох аймгийн комисст гаргах хүсэлт

2.     Эмийн сан, эмнэлгийн  танилцуулга болон ажилчдын мэдээлэл

3.     Компани үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр

4.     Компаний дүрмийн хуулбар

5.     Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

6.     Эмийн сан, эмнэлгийн  ажиллах дүрэм

7.     Ажилтан, ажилчдын анкет /ТАХ-ын 1-р маягтаар/

8.     Компанийн захирлын тушаал ажилчдыг томилох тухай

9.     Эм зүйч, эм найруулагч, эмч, сувилагч нарын дипломын хуулбар нотариатаар баталгаажуулах

10.   Эм барих, эмчлэх эрхийн  лицензийн  хуулбар нотариатаар баталгаажуулах

11.   Хөдөлмөрийн гэрээ

12.   Ажлын байрны тодорхойлолт

13.   Иргэний үнэмлэхний хуулбар

14.   Эм ханган нийлүүлэх байгууллагатай /3-аас дээш/  хийсэн гэрээ  /эмийн сан бол/

15.   Хог хаягдлын гэрээ

16.   Түрээсийн гэрээ

17.   Эмийн сан, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн жагсаалт

18.   Байрны гадаад дотоод схем зураг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *