Сумдын хүн амын дунд сүрьеэ өвчний эрт илрүүлгийн үзлэгийн баг Баяннуур, Алтанцөгц суманд ажиллаж байна.

Сумдад зохион байгуулсан үзлэгт иргэд идэвхтэй хамрагдаж байна.Эрүүл мэндийн газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу сумдын хүн амын дунд сүрьеэ өвчний эрт илрүүлгийн үзлэгийн баг Баяннуур, Алтанцөгц суманд ажиллаж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *