МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТ ГАРГАСАН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТ ГАРГАСАН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ “Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх журам батлах тухай” Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны 12 дугаар…

Цааш унших МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТ ГАРГАСАН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

№ Байгуулагын нэр МИ олгосон шийдвэрийн огноо, дугаар батламжийн дугаар үргэлжлэххугацаа Эхлэх огноо Дуусах огноо 1 Нэгдсэн эмнэлэг ЭМС-ын 2021 оны А/315 дугаар тушаал 194/2021…

Цааш унших БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ