Баян-Өлгий аймгийн эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжүүлж байгаа стратеги, төсөл хөтөлбөрүүд