Баян-Өлгий аймгийн Эрүүл мэндийн газрын дэргэдэх эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хорооны төлөвлөгөөт төлөвлөгөө

Цааш унших Баян-Өлгий аймгийн Эрүүл мэндийн газрын дэргэдэх эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хорооны төлөвлөгөөт төлөвлөгөө

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРААС ХУВИЙН ЭМНЭЛГИЙН ЗАХИРАЛ, ДАРГА НАРТАЙ УУЛЗАЛТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Эрүүл мэндийн газар нь 2021 оны 11 дүгээр сарын 15-ний өдөр 14 хувийн ортой эмнэлэг, клиникуудын захирал, дарга нар оролцсон уулзалт хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа. Аймгийн…

Цааш унших ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРААС ХУВИЙН ЭМНЭЛГИЙН ЗАХИРАЛ, ДАРГА НАРТАЙ УУЛЗАЛТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА