Баян-Өлгий аймгийн сум, тосгоны ЭМТөвийн 2019 оны батлагдсан төсөв

Баян-Өлгий аймгийн сум, тосгоны ЭМТөвийн 2019 оны батлагдсан төсөв

Баян-Өлгий аймгийн Эрүүл мэндийн салбарын төсөвт байгууллагын 2019 оны хагас жилийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан

Баян-Өлгий аймгийн Эрүүл мэндийн салбарын төсөвт байгууллагын 2019 оны хагас жилийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан

Баян-Өлгий аймгийн Эрүүл мэндийн салбарын 2019 оны батлагдсан төсөв, 12 сарын хуваарь

Баян-Өлгий аймгийн Эрүүл мэндийн салбарын 2019 оны батлагдсан төсөв, 12 сарын хуваарь

Эрүүл мэндийн салбарын төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, жилийн төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит

Эрүүл мэндийн салбарын төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, жилийн төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит

Баян-Өлгий аймгийн Эрүүл мэндийн салбарын төсөвт байгууллагын 2018 оны бүтэн жилийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан

Баян-Өлгий аймгийн Эрүүл мэндийн салбарын төсөвт байгууллагын 2018 оны бүтэн жилийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан

Эрүүл мэндийн байгууллагуудын 2018 оны төсөв, 12 сарын төсвийн хуваарь

Eruul mendiin salbariin tusgai zoriulaltiin chiljuulegiin 2018 onii batlagdsan tusub Эрүүл мэндийн байгууллагуудын 2018 оны төсөв, 12 сарын төсвийн хуваарь

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН 2017 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН 2017 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН 2017 ОНЫ ТОДОТГОЛООР БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН 2017 ОНЫ ТОДОТГОЛООР БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ