Skip to content
62
Э/М Байгууллага
101591
Хүн ам
2844 / 2849
Амьд төрөлт
448
Нас баралт
27371
Хэвтэн эмчлүүлэгч

Та эрүүл мэндийн талаарх мэдлэгийг ямар эх сурвалжаас авдаг вэ?

33.3 %
0 %
50 %
0 %
0 %
0 %
16.7 %
Бусад санал асуулгууд