Skip to content
71
Э/М Байгууллага
101591
Хүн ам
2429 / 2425
Амьд төрөлт
414
Нас баралт
22395
Хэвтэн эмчлүүлэгч

Та эрүүл мэндийн талаарх мэдлэгийг ямар эх сурвалжаас авдаг вэ?

46.2 %
0 %
38.5 %
11.5 %
0 %
0 %
3.8 %
Бусад санал асуулгууд