Skip to content
68
Э/М Байгууллага
101591
Хүн ам
1212 / 1220
Амьд төрөлт
224
Нас баралт
13945
Хэвтэн эмчлүүлэгч

Та эрүүл мэндийн талаарх мэдлэгийг ямар эх сурвалжаас авдаг вэ?

47.6 %
0 %
38.1 %
9.5 %
0 %
0 %
4.8 %
Бусад санал асуулгууд