Skip to content
77
Э/М Байгууллага
103765
Хүн ам
964 / 959
Амьд төрөлт
209
Нас баралт
11634
Хэвтэн эмчлүүлэгч

Та эрүүл мэндийн талаарх мэдлэгийг ямар эх сурвалжаас авдаг вэ?

39.4 %
0 %
39.4 %
15.2 %
0 %
3 %
3 %
Бусад санал асуулгууд