Skip to content
68
Э/М Байгууллага
101591
Хүн ам
1212 / 1220
Амьд төрөлт
224
Нас баралт
13945
Хэвтэн эмчлүүлэгч

Та эрүүл мэндийн талаарх мэдлэгийг ямар эх сурвалжаас авдаг вэ?

47.8 %
0 %
39.1 %
8.7 %
0 %
0 %
4.3 %
Бусад санал асуулгууд