Skip to content
77
Э/М Байгууллага
103608
Хүн ам
1764 / 1758
Амьд төрөлт
348
Нас баралт
18062
Хэвтэн эмчлүүлэгч

Та эрүүл мэндийн талаарх мэдлэгийг ямар эх сурвалжаас авдаг вэ?

33.3 %
0 %
35.7 %
19 %
0 %
2.4 %
9.5 %
Бусад санал асуулгууд