Skip to content
77
Э/М Байгууллага
103608
Хүн ам
1764 / 1758
Амьд төрөлт
348
Нас баралт
18062
Хэвтэн эмчлүүлэгч

Та эрүүл мэндийн талаарх мэдлэгийг ямар эх сурвалжаас авдаг вэ?

36.1 %
0 %
41.7 %
16.7 %
0 %
2.8 %
2.8 %
Бусад санал асуулгууд