Skip to content
71
Э/М Байгууллага
101591
Хүн ам
2429 / 2425
Амьд төрөлт
414
Нас баралт
22395
Хэвтэн эмчлүүлэгч

Та эрүүл мэндийн талаарх мэдлэгийг ямар эх сурвалжаас авдаг вэ?

47.8 %
0 %
39.1 %
8.7 %
0 %
0 %
4.3 %
Бусад санал асуулгууд