Skip to content
77
Э/М Байгууллага
103765
Хүн ам
964 / 959
Амьд төрөлт
209
Нас баралт
11634
Хэвтэн эмчлүүлэгч

Та эрүүл мэндийн талаарх мэдлэгийг ямар эх сурвалжаас авдаг вэ?

40.6 %
0 %
40.6 %
12.5 %
0 %
3.1 %
3.1 %
Бусад санал асуулгууд