Skip to content
68
Э/М Байгууллага
101591
Хүн ам
700 / 695
Амьд төрөлт
148
Нас баралт
8764
Хэвтэн эмчлүүлэгч

Та эрүүл мэндийн талаарх мэдлэгийг ямар эх сурвалжаас авдаг вэ?

37.5 %
0 %
43.8 %
12.5 %
0 %
0 %
6.3 %
Бусад санал асуулгууд