Skip to content
71
Э/М Байгууллага
101591
Хүн ам
2429 / 2425
Амьд төрөлт
414
Нас баралт
22395
Хэвтэн эмчлүүлэгч

Та эрүүл мэндийн талаарх мэдлэгийг ямар эх сурвалжаас авдаг вэ?

41.4 %
0 %
41.4 %
10.3 %
0 %
3.4 %
3.4 %
Бусад санал асуулгууд