Skip to content
77
Э/М Байгууллага
103765
Хүн ам
964 / 959
Амьд төрөлт
209
Нас баралт
11634
Хэвтэн эмчлүүлэгч

Та эрүүл мэндийн талаарх мэдлэгийг ямар эх сурвалжаас авдаг вэ?

38.2 %
0 %
41.2 %
14.7 %
0 %
2.9 %
2.9 %
Бусад санал асуулгууд