Skip to content
77
Э/М Байгууллага
103608
Хүн ам
1764 / 1758
Амьд төрөлт
348
Нас баралт
18062
Хэвтэн эмчлүүлэгч

Та эрүүл мэндийн талаарх мэдлэгийг ямар эх сурвалжаас авдаг вэ?

32.5 %
0 %
37.5 %
20 %
0 %
2.5 %
7.5 %
Бусад санал асуулгууд