АМЬДРАЛЫН ЗӨВ АЛХАМ ЭНГИЙН ЗҮЙЛЭЭС ЭХЭЛНЭ

“НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ДЭМЖИХ-ХАРИЛЦАА ХАРИУЦЛАГЫГ  ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЖИЛ” More »

Хүүхдийн тусламжийн чанарыг сайжруулахад багийн эмчийн оролцоо

“Хүүхдийн тусламжийн чанарыг сайжруулахад багийн эмчийн оролцоо” More »

“Элэг бүтэн Монгол”

“Элэг бүтэн Монгол” үндэсний хөтөлбөрийн нээлтийг аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Эрүүл мэндийн газар, Нэгдсэн эмнэлэг, Биеийн тамир спортын газартай хамтран 2017 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдөр аймгийн спорт цогцолборт зохион More »

НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ДЭМЖИХ,ХАРИЛЦАА, ХАРИУЦЛАГЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЖИЛ

“НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ДЭМЖИХ,ХАРИЛЦАА, ХАРИУЦЛАГЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЖИЛ” More »

 

Гэдэсний халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлж, ариун цэврийн байгууламжаа сайжруулах сэдэвт сургалт

Гэдэсний халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлж,

АМЬДРАЛЫН ЗӨВ АЛХАМ ЭНГИЙН ЗҮЙЛЭЭС ЭХЭЛНЭ

“НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ДЭМЖИХ-ХАРИЛЦАА ХАРИУЦЛАГЫГ  ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЖИЛ”

Хүүхдийн тусламжийн чанарыг сайжруулахад багийн эмчийн оролцоо

“Хүүхдийн тусламжийн чанарыг сайжруулахад багийн эмчийн оролцоо”

“Элэг бүтэн Монгол”

“Элэг бүтэн Монгол” үндэсний хөтөлбөрийн нээлтийг аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Эрүүл мэндийн газар, Нэгдсэн эмнэлэг, Биеийн тамир спортын газартай хамтран 2017 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдөр аймгийн спорт цогцолборт зохион байгууллаа.

НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ДЭМЖИХ,ХАРИЛЦАА, ХАРИУЦЛАГЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЖИЛ

“НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ДЭМЖИХ,ХАРИЛЦАА, ХАРИУЦЛАГЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЖИЛ”

Хачгаар дамжих халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлье

Статистикийн мэдээлэл 2017 оны 1 дүгээр улирал

Статистикийн мэдээлэл

Сайн дурын зөвлөгөө шинжилгээ

Та   Хүний  дархлал  хомсдлын  вирусын  шинжилгээг  Аймгийн  Эрүүл мэндийн  газрын

“НЯЛХАС, БАГА НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ХООЛЛОЛТЫГ ГАМШГИЙН ҮЕИЙН АРГА ХЭМЖЭЭТЭЙ УЯЛДУУЛАХ НЬ”

ҮНДЭСЛЭЛ                                                                        

Гамшиг, онцгой байдал болон зудын үед хоол тэжээлийн дуталд нялх,

Баян-Өлгий аймгийн засаг даргын захирамж

Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 53 дугаар