“Гэдэсний халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлье” уриан дор өдөрлөгийг тэмдэглэн өнгөрүүлэв

Манай аймгийн хэмжээнд  хүн амын эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх, эрүүл аж төрөх зан үйлийг төлөвшүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор Монгол улсын засгийн газрын 224 дүгээр тогтоолд жил бүрийн 6 дугаар сарын 2 дахь долоо хоногийг “Гэдэсний халдвараас сэргийлэх ” өдөр болгон зарласан байна.

УЛААНБУРХАН УЛААНУУДЫН НЭМЭЛТ ДАРХЛААЖУУЛАЛТ

Монгол улсын засгийн газрын 2016 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 222 дугаар тогтоол, Улсын онцгой комиссын даргын 2016 оны 5 дугаар сарын 02-ны өдрийн 2 дугаар тушаал, Халдварт өвчин судлалын үндэсний