ТАРВАГАН ТАХАЛ ӨВЧНӨӨС СЭРГИЙЛЬЕ

Манай улсын 17 аймгийн 137 сум тарваган тахлын байгалийн голомттой ба үүнээс 80 сумын голомт идэвхтэй байгааг тогтогоод байна.