Дэлхий нийтээрээ ХДХВ/ДОХ-ын асуудалд анхаарал хандуулах өдөр

Дэлхий нийтээрээ ХДХВ/ДОХ-ын асуудалд анхаарал хандуулах өдрийг тохиолдуулан өдөрлөг зохион байгуулж, захын наймаачид, хот хоорондын зорчигчид, таксины жолоочид нийт 120 хүнд гарын авлага тарааж, мөн орон нутгийн Дербес телевиз, олон нийтийн радио, Монгол заман сонинд БЗДХ/ХДХВ/ДОХ-ын талаар мэдээлэл нийтлүүлсэн.

Халдварт өвчнөөс сэргийлэх, хянах үндэсний хөтөлбөр

2017 оны 1 дүгээр сарын 11- ний өдөр Засгийн газрын 11 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Халдварт өвчнөөс сэргийлэх, хянах үндэсний хөтөлбөр” –ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор “Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх нь  “ сэдэвт   сургалтыг Эрүүл мэндийн газар  нь сургууль цэцэрлэгийн эмч, арга зүйч нийт  25 хүнийг хамруулан Мэргэжлийн хяналтын газар, Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгийн эмч мэргэжилтнүүдтэй хамтран […]