“ХҮҮХДИЙН ЭМИЙН ЗОХИСТОЙ ХЭРЭГЛЭЭГ ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ НЬ ” СЭДЭВТ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА. Эрүүл мэндийн газар нь ДЗОУБ БӨОНХХ-ийн дэмжлэгтэйгээр “Хүүхдийн эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх нь ” сэдэвт сургалтыг 2018 оны 5 дугаар сарын 22-23-ний өдрүүдэд зохион байгуулж ,аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, өрх,сумын эрүүл мэндийн төвүүд , хувийн эмийн сангуудын нийт 50 эмийн мэргэжилтнүүд , эмч нарыг хамрууллаа. […]

Инфографик

Татаж авах

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРААС “ЦЭВЭР ГАР АМЬ НАСЫГ АВАРНА” УРИАН ДОР ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Энэхүү өдрийг тохиолдуулан 2018 оны 05 дугаар сарын 07-ний өдөр “Цэвэр гар амь насыг аварна” уриан дор аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт өдөрлөгийн арга хэмжээг зохион байгууллаа.