card

Зэргийн шалгалтын журам

Монгол улсын сайд, засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга, төрийн албаны зөвлөлийн даргын хамтарсан тушаал 2019 оны Дугаар 36,32

Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам

"Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг журам" /2019.01.11/

"Төрийн жинхэнэ албаны нөөц бүрдүүлэх журам" /2019.03.25/

"Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг өөр албан тушаалд шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах журам" /2019.04.01/

"Төрийн жинхэнэ албан хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулах, түүнд гомдол гаргах журам" /2019.04.01/

 " ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫГ ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛД АДИЛТГАН АВЧ ҮЗЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН ЖАГСААЛТ" /2023.02.01/ 

"ТӨРИЙН АЛБАНЫ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ БОЛЗОЛ БОЛОН ШАТЛАН ДЭВШҮҮЛЭХ, СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ, ЗАГВАР" /2023.01.25/ 

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛЖ БАТЛАХ, АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ 

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД МӨНГӨН УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ ЖУРАМ

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ 

 

Эрүүл мэндийн газрын дарга

Хэлтсийн дарга

Нийгмийн эрүүл мэндийн төвийн дарга

Удирдлага, төлөвлөлт санхүүгийн хэлтсийн дарга

Дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

Мэдээллийн технологи, телемедицин  хариуцсан мэргэжилтэн

Орчны эрүүл мэнд, эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Сувилахуй болон хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Сум, өрхийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан ахлах мэргэжлтэн

Сэтгэцийн эрүүл мэнд, осол гэмтлийн тандалт хариуцсан мэргэжилтэн

Халдварт бус өвчний сэргийлэлт, хяналт хавдрын бүртгэл мэдээлэлийн ажилтан

Халдварт өвчний тандалт, сэргийлэлт, эмнэлгээс шаалтгаалах халдвэр гэдэсний халдвар хариуцан мэргэжилтэн

Эм эмнэлгийн хэрэгслийн хангамж хариуцсан мэргэжилтэн

Эмийн зохистой хэрэглээ,чанар, аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн

Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний чанар, эрсдэл, эмнэлгийн магадлан итгэмжилэл тусгай зөвшөөрөл хариуцсан мэргэжилтэн

Эрүүл мэндийн статистик мэдээ мэдээлэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Эх барих, амагтэйчүүд, нярайн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Яаралтай, гамшиг эрсдлийн үеийн тусламж үйлчилгээ,цус цусан бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал, лабаратори хариуцсан мэргэжилтэн

Эрүүл Мэндийн Газрын сул орон тооны мэдээлэл

Баян-Өлгий аймгийн Эрүүл Мэндийн Газраас дараах Гүйцэтгэх албан тушаал  /Дэс түшмэл/-ийн тусгай шалгалтыг Баян-Өлгий Аймаг дахь Төрийн албаны салбар зөвлөлөөс зарлалаа. Тус сонгон шалгаруулалттай холбоотой мэдээллийг    энд    дарж авна уу. Холбоо барих утас 70422982

Бүртгэл эхлэх:   2022-12-06   08:00
Бүртгэл дуусах: 2022-12-07   16:00

Шалгалт эхлэх: 2022-12-14    08:00
Шалгалт дуусах: 2022-12-14  16:00

 

Ил тод байдал

 

 

Хүсэлт илгээх