card

Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл шинээр авах болон сунгуулахад бүрдүүлэх материал

 

2021-А-400-Журам шинэчлэн батлах тухай

2022-А-480-Журамд нэмэлт,өөрчлөлт оруулах тухай

2023-А-100-Журам шинэчлэн батлах тухай

 

Ил тод байдал

Онцлох мэдээ

 

 

Хүсэлт илгээх