Өргөдөл хүлээн авах ажилтан: А.Сунхар +976 7042-2511