card

Өргөдөл гомдол илгээхэд шаардлагатай мэдээлэл

Эрүүл мэндийн газар нь өргөдөл гомдлыг дараах хэлбэрүүдээр хүлээн авна.Үүнд;

 1. Цахим  И-мэйл: hsic_bu@bo.moh.gov.mn 
 2. Санал хүсэлтийн хайрцгаар
 3. Утсаар: 7042-2511
 4. Амаар: Биечлэн ирж амаар хүсэлт тавибал таны хүсэлтийг тэмдэглэн авч хариуг хуулийн дагуух хугацаанд шийдвэрлэх болно.

Бичгээр өргөдөл гаргахдаа:

 • Өргөдөл, гомдол, гаргаж буй байгууллага болон зохион байгуулалтын нэгжийн нэр
 • Он, сар, өдөр
 • Гол утга санааг тодорхой, цэгцтэй бичих
 • Хавсралт материалаа дурдах
 • Овог, нэр
 • Хамтран хэд хэдэн хүн цуг гаргаж буй бол бүгд гарын үсэг зурах ба эсхүл тэдгээрийн төлөөлөгч гарын үсэг зурж, төлөөлөх эрхээ нотлох баримт бичгийг хавсаргана
 • Гэрийн болон ажлын газрын хаяг, ажил, албан тушаалаа тодорхой бичих
 • Гэр болон гар утасны дугаар
 • Хэрэв та гаргаж буй өргөдөл, гомдлоо нууцалж буй бол дугтуйн гадна талд “нууц”, “гарт нь” гэж бичих бөгөөд хүлээн авагчийн нэр, албан тушаалыг тодорхой бичиж ирүүлнэ үү.

Архив, бичиг хэргийн ажилтан М.Амангүл                                   

 • Утас: 7042-2511
 • Хүлээн авах цагийн хуваарь: Ажлын өдрүүдэд 08:00-17:00 цагт хүлээн авна.

Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт

Ил тод байдал

Онцлох мэдээ

 

 

Хүсэлт илгээх