Эмч эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн мэдлэгийг сайжруулах зөвлөгөө арга зүйгээр хангав.

A- A A+
Эмч эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн мэдлэгийг сайжруулах зөвлөгөө арга зүйгээр хангав.

Харьяа сум, өрхийн Эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч, эх барих эмэгтэйчүүдийн их эмч, эх баригч нарт “ Жирэмсэн үеийн артерийн даралт ихсэлт”, “Ургийн өсөлт баригдах хам шинж” зэрэг сэдвээр Төрөх тасгийн зөвлөх эмч Б.Жахсылых, Эрүүл Мэндийн Газрын Эх барих, эмэгтэйчүүд, нярайн тусламж үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Е.Үмит нар онлайн сургалт хийж, 28 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнийг зөвлөгөө арга зүйгээр хангав.