Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ нь ажлын хариуцлагатай уялдах нь сэдэвт сургалт

A- A A+
Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ нь ажлын хариуцлагатай уялдах нь сэдэвт сургалт

Эрүүл мэндийн газрын дэргэдэх Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хорооноос аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн мэс заслын тасагт " Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ нь ажлын хариуцлагатай уялдах нь сэдэвт сургалтыг 20 эмч сувилагч, лаборант, үйлчилгээний ажилтнуудад зохион байгууллаа.