Ажлын байранд Лаборантуудыг чадавхжуулах сургалт үргэлжилж байна.

A- A A+
Ажлын байранд Лаборантуудыг чадавхжуулах сургалт үргэлжилж байна.

Харьяа сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд магадлангийн шалгуурын стандарт, гүйцэтгэлийн санхүүжилтэд шилжсэн болон харьяа эрүүл мэндийн байгууллагууд сүүлийн үеийн шинэ тоног төхөөрөмжтэй болж байгаатай уялдуулан энэ удаад Шипагер, Раушан өрхийн эрүүл мэндийн төв болон Бейс-Шипа эмнэлгийн лаборантуудыг ажлын байрны чадавхжуулах сургалтад 2023 оны 07 дугаар сарын 24-с эхлэн лабораторийн тасаг, цусны салбар банк, бактериологийн лаборатори, БЗДХ-ийн кабинетад тус тус чадавхжуулан мэргэжил арга зүйгээр хангаж ажиллаж байна.