2023 оны Гепатиттай тэмцэх Дэлхийн өдрийг "Нэг амьдрал, нэг элэг" уриан дор зохион байгууллаа.

A- A A+
2023 оны Гепатиттай тэмцэх Дэлхийн өдрийг

Энэхүү өдөр нь дэлхийн эрүүл мэндийн хямралын эсрэг мэдлэг, ойлголт, үйл ажиллагааг дэмжих зорилготой юм. Гепатиттай тэмцэх Дэлхийн өдрийг тохиолдуулан Нэгдсэн эмнэлгийн халдвартын алба, тасагтай хамтран амбулаториор үйлчлүүлсэн 300 иргэнд Вируст гепатитын халдвараас хэрхэн сэргийлэх талаар сургалт сурталчилгаа хийж 100 иргэнийг В, С вирусийн хурдавчилсан шинжилгээнд хамрууллаа. Цаашид вируст гепатитын халдвараас урьдчилан сэргийлэх, ялангуяа архаг халдварыг эрт илрүүлэх шинжилгээнд хамрагдаж, халдвартай илэрсэн бол мэргэжлийн эмчийн хяналтад орох, вирусийн эсрэг эмчилгээ хийлгэх, биеийн байдлаа тогтмол хянуулах, В вируст гепатитын эсрэг вакцинд хамрагдах, эхээс хүүхдэд халдвар дамжихаас сэргийлэх чиглэлээр иргэдэд үнэн бодит, зөв мэдээллийг хүргэж, тэдний санаачилга, идэвхийг өрнүүлэх замаар амьдралын зөв хэв маягийг хэвшүүлэхэд хамтран ажиллах нь нэн чухал байна.