Эрүүл мэндийн салбарын 2023 оны хагас жилийн тайлан хамгаалах хурал зохион байгуулагдлаа.

A- A A+
Эрүүл мэндийн салбарын 2023 оны хагас жилийн тайлан хамгаалах хурал зохион байгуулагдлаа.

Эрүүл мэндийн газар нь 2023 оны 07дугаар сарын 28 болон 31-ний өдрүүдэд 12 сум, 1 тосгоны эрүүл мэндийг төвийг хамруулан тайлангийн хурлыг зохион байгууллаа. Тус хуралд Эрүүл мэндийн байгууллагуудын эрхлэгч нар 2023 оны хагас жилд хийгдсэн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, ололт, амжилтын талаар үйл ажиллагааны тайланг хамгааллаа. Тайлан хамгаалах хуралд Эрүүл мэндийн газрын дарга Н.Сакен болон мэргэжилтнүүд мөн харьяа байгууллагуудын эрхлэгч нар сайн туршлагаа хуваалцаж, дутагдал алдаагаа сайжруулан ажиллах талаар харилцан хэлэлцэж нэгдсэн дүгнэлтэд хүрч 2023 оны үлдсэн хагас жилд эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг улам сайжруулан, чанартай ажиллахаар боллоо.