Эрт илрүүлгийг эрчимжүүлэх чиглэлээр хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

A- A A+
Эрт илрүүлгийг эрчимжүүлэх чиглэлээр хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

Эрт илрүүлгийн үзлэг улсын хэмжээнд 2022 оны 05 дугаар сарын 1-ээс албан ёсоор эхэлж , 45 хувьтай явагдаж байгаа ба манай аймгийн хэмжээнд үзлэгийн хувь нь 30,6 -тай байна. Иймд энэхүү үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх зорилгоор Эрүүл мэндийн газар нь 2023 оны 8 дугаар сарын 23-ны өдөр Эрүүл мэндийн Даатгалын Хэлтэс, Нэгдсэн эмнэлэг, Жаншарапат, Нурлы хувийн эмнэлгүүдийн төлөөллүүдтэй уулзаж, санал солилцож, хамтран ажиллах, эрт илрүүлгийг эрчимжүүлэх чиглэлээр хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.