СҮРЬЕЭГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ИДЭВХЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

A- A A+
СҮРЬЕЭГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ИДЭВХЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Манай аймагт 2022 онд сүрьеэ өвчний шинэ тохиолдол 18 бүртгэгдсэн ба 2023 оны эхний 7 сарын байдлаар 13 тохиолдол батлагдан, илрүүлэлтийн үйл ажиллагаанд анхаарч ажиллаж байна. Эрүүл мэндийн газар нь Сүрьеэгийн тусламж үйлчилгээг идэвхжүүлэх, сорьц тээвэрлэлтийг тогтворжуулах, хийгдэж байгаа үзлэг, шинжилгээний үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэхээр 2023 оны 8 дугаар сарын 28-ний өдөр аймгийн төвийн Жансая , Мейрим , Шипагер,Раушан Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд, Бугат сумын 7 эмч мэргэжилтнүүдэд танхимаар,11 сумдын Эрүүл мэндийн төвүүдийн 20-аад эмч ,мэргэжилтнүүдэд цахимаар холбогдон хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтсийн дарга Е.Сауле,Сүрьеэ,БЗДХ –ын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн А.Динкелди, Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн Сүрьеэгийн диспансерийн зохицуулагч Б:Жанбота нар мэдээлэл арга зүйгээр ханган , 2022 он болон 2023 оны I,II-р улиралд хийгдсэн үзлэг, шинжилгээний үр дүн, сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн үйл ажиллагаанд тулгарч байгаа асуудлууд ,бэрхшээл, цаашид анхаарах асуудлаар санал бодлоо солилцлоо.